Rekonštrukcia Hradu Beckov

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný príspevok z Grantov EHP a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov.

Aktuality O projekte

Aktuality


Fakty
o projekte

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný grant na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR sme dostali 983 557 €.

Viac info
Výška dotácie 983 557 €
Názov projektu DRAGON
Progres prác 100%
Dokončenie prác 01/2024

Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.