Vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na stavebný dozor


Obec Beckov vyhlásila aktuálne výzvu na predkladanie ponúk na stavebný dozor.

V prípade záujmu si môžete výzvu pozrieť na stránke obce: https://www.obec-beckov.sk/sk/uradna-tabula/25-verejne-obstaravanie-vyzvy.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie projektu DRAGON a odsúhlasilo výber dodávateľa stavebných prác. Po odsúhlasení a kontrole na MIRI SR by mali začať stavebné práce koncom marca.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.