Technický prevadzkovateľ

Stránky obce Beckov sú generované redakčným systémom spoločnosti Circles media s.r.o.

Správca obsahu

Správcom obsahu stránok obce Beckov je:

Obec Beckov
Beckov č.180,
916 38 Beckov

Obsah webových stránok www.obec-beckov.sk informuje občanov mesta o činnosti a aktivitách obce Beckov, podáva občanom informácie o možnostiach vybavenia príslušnej agendy spadajúcej do kompetencie obce Beckov. Stránka www.obec-beckov.sk poskytuje taktiež informácie pre turistov a návštevníkov regiónu.

Obsahy článkov za jednotlivé oblasti sú spracované zodpovednými pracovníkmi príslušných odborov.

Prípadné pripomienky prosím posielajte na beckov@obec-beckov.sk.