Kontakt

Obec Beckov
Beckov č. 180
916 38 Beckov
Starosta
Ernest Benko
starosta@obec-beckov.sk
0905 506 021
032/77427 20
Projektový manažér
Mgr. Petra Jurčacková
projekty@obec-beckov.sk
0917 694 611
PR manažér
Mgr. Peter Pastier
riaditel@hrad-beckov.sk
0948 216 735
Finančný manažér
Ing. Ľubomír Čikel
uctaren@obec-beckov.sk
032 77427 25
0903 742 725

Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.