Prezentácia projektu DRAGON na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v NMnV


Riaditeľ Hradu Beckov, n.o. pán Peter Pastier, odprezentoval vizualizáciu a zámery obnovy západného paláca hradu Beckov, ktoré sa budú realizovať z prostriedkov EHP a štátneho rozpočtu v priebehu roku 2022.

Počas príjemného stretnutia so študentmi Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom, ktorá je partnerom projektu DRAGON a súčasne aj samotného hradu, odzneli dve základné témy. Prvá sa venovala prezentácii rekonštrukcie objektu západného paláca a využitia jeho priestorov pre expozície, ale aj komerčné účely alebo ako priestory pre rôzne prezentačné aktivity, múzejnú pedagogiku ako aj budúce maturitné skúšky už spomínanej školy.

Druhá časť prednášky bola venovaná Židom a ich komunite v Beckove. Od ich príchodu do tejto obce a prvej písomnej zmienky z roku 1674, až po obdobie druhej svetovej vojny. Dnes v Beckove priamo nežije nikto, kto by sa hlásil k tomuto náboženstvu. Napriek tomu vieme, že v najsilnejšom období sa tu nachádzalo viac ako 200 rodín, čo tvorilo približne 1/3 populácie. Dnes v obci zostal už len cintorín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.