Vizualizácia západného paláca - exteriérové pohľady


Pevne veríme, že už čoskoro budeme poznať stavebného realizátora obnovy západného paláca hradu Beckov. Malo by sa tak stať 21. januára tohto roku. Ešte pred tým by sme Vám však radi ponúkli náhľad na to ako by realizácia po stavebnej stránke, mala v apríli 2023 vyzerať.

Hrad Beckov nie je primárne určený na dostavbu. Niektoré objekty však je možné zastrešiť. Západný palác je práve jedným z takýchto objektov. Po obnove si však hrad z vonkajších pohľadov zachová stále svoj ruinálny charakter.

Napriek tomu, že sa snažíme zachovať všetky pôvodné zaujímavé architektonické prvky, nevyhneme sa aj niektorým novotvarom, ktoré však sú aplikované v súlade so súčasnou metodikou obnovy. Jedným z týchto prvkov je tzv. zelená strecha nad rytierskou sálou.

Obnova sa viaže na pivničné priestory a prvé nadzemné podlažie. Druhé a tretie, podkrovné podlažie bohužiaľ nebudú obnovované, ale len konzervované. Vzhľadom k tomu, že jediný obrazový materiál, ktorý dnes máme k dispozícii je z obdobia tesne pred vyhoretím hradu, nie je možné k takejto komplexnej rekonštrukcii pristúpiť. Vychádzajúc z rôznych výskumov a analógií sa budeme snažiť rešpektovať v čo najväčšej miere autentickosť tohto priestoru.