Podpísanie zmluvy s dodávateľom stavebných prác


Od 1.4.2022 môžu oficiálne začať stavebné práce na obnove západného paláca. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie odsúhlasilo všetky potrebné dokumenty spojené s verejným obstarávaním a podpis zmluvy s dodávateľom stavebných činností firmou Pamarch, s.r.o..

Dňa 6.4.2022 sa konala tlačová konferencia pri príležitosti oficiálneho podpísania zmluvy s výhercom verejného obstarávania na stavebného dodávateľa obnovy západného paláca, firmou Pamarch, s.r.o.

Súčasne bolo odovzdané aj stavenisko a poklepaný základný kameň stavby za účasti starostu Obce Beckov pána Daniela Hladkého, konateľa firmy Pamarch, s.r.o. pána Jána Kresána a riaditeľa Hrad Beckov, n.o. Petra Pastiera.

Stavba bude financovaná z prostriedkov EHP, Nórska a štátneho rozpočtu v hodnote 809.165 €. Prijímateľom je Obec Beckov, ktorá je aj vlastníkom objektu. Ukončenie prác je plánované do apríla roku 2023.

Reportáž na TV Markíza: https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/21397-spustili-rekonstrukciu-palaca

Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.