Všeobecne záväzné nariadenia obce


VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadynávrh - Dodatok č. 1návrh - žiadosť


VZN č. 3/2021 o výške mesačného príspevku na činnosti škôl
VZN č. 2/2021 - pravidlá času predaja
VZN č. 1/2021 - zmeny a doplnky Územného plánu obce
VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
VZN č. 1/2019 o príspevku na činnosť školy
VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obcedodatok č. 1VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi
VZN č. 3/2012doplnok č. 1doplnok č. 2doplnok č. 3doplnok č. 4doplnok č. 5
VZN č. 2/2012doplnok č. 1doplnok č. 2doplnok č. 3doplnok č. 4