Stibor ml. na hrade Beckov


Keď sa nám podarilo v roku 2018 vyrobiť kópiu tzv. Beckovskej / Koryčanskej madony, jednalo sa o návrat jedného z významných artefaktov spätých s hradom Beckov, ktoré sa aj reálne zachovali až do dnešných dní. Originál sa nachádza nad oltárom v kostole v obci Koryčany. V súčasnosti sa podaril podobný zámer doviesť do zdarného cieľa.

Obec Beckov v rámci realizácie projektu Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym DRAGON), ktorý je financovaný z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu mala okrem stavebnej časti zhotoviť aj časť interiérového vybavenia novovznikajúcej stálej expozície, ktorá bude venovaná najvýznamnejšiemu rodu, ktorý hrad vlastnil a to Stiborovcom.

Súčasťou tohto počinu bolo aj získanie kópie epitafu Stibora ml. Originál sa nachádza v zbierkovom fonde The Budapest History Museum. Vďaka komunikácii pána Tomáša Michalíka (odborný garant projektu) a riaditeľa Hradu Beckov, n.o. Petra Pastiera sa reštaurátor Áron Rácz pustil koncom roka 2023 do práce. Kópia bola zhotovená už 15. decembra, ale z dôvodu dovoleniek a komplikovanosti prevozu sa nám podarilo epitaf doviesť do Beckova až v stredu 10. januára. Veľká vďaka patrí miestnemu lokálpatriotovi pánovi Jánovi Macejkovi, ktorý ochotne zapožičal svoju dodávku a bez nároku na finančné krytie tohto výjazdu epitaf do Beckova doviezol.

Epitaf má rozmery 218 cm na výšku, 108 cm na šírku a 19 cm hĺbku. Už v marci (2.3.2024) sa prví návštevníci budú môcť pozrieť na podobizňou tejto významnej osobnosti v časti expozície, ktorá bude nazvaná lapidárium.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.