Vystúpenie skupiny Sunmøre Baarelag


Veľmi milé kultúrne stretnutie s partnermi z Nórska zrealizovala Obec Beckov v deň realizácie záverečnej konferencie. Vo večerných hodinách od 15.00 ako vôbec prví hudobní umelci rozozvučali a dokonca aj rozspievali, napriek jazykovej bariére, slovenských priaznivcov NKP hrad Beckov, ktorý si prišli vypočuť koncert skupiny Sunmøre Baarelag a pozrieť krásne priestory západného paláca.

Večerné podujatie začínalo o 15.00 príhovorom riaditeľa Hradu Beckov, n.o. Petra Pastiera a predstavením skupiny Sunmøre Baarelag Petrom Oravcom, ktorý je jedným z koordinátorov projektu DRAGON. Na podujatí sa zúčastnilo takmer štyridsať návštevníkov z Beckova a blízkeho okolia. Napriek jazykovej bariére na záver koncertu, keď dvaja hudobníci z Nórska začali spievať časť refrému aj v slovenčine, začali sa pridávať aj samotní poslucháči. Dá sa povedať, že koncert a nasledovná prehliadka priestorov západného paláca s ochutnávkou vareného vína a čajov z miestnej remeseľnej čajovne Kolovrátok (Beckov) dali príjemnú bodku za záverečnými podujatiami projektu DRAGON.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.