Projekt DRAGON


Progres prác: 98%
Dokončenie prác: 12/2023
Výška dotácie: 983 557 €

Poďakovanie
Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Fakty o projekte

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný grant na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR sme dostali približne 983 557 eur.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 080 831 €
Spoluúčasť obce Beckov: 97 274 €
Plánované trvanie projektu do: 31.12.2023                                                                                                                                                                      Čerpanie: 98%

Kontakty
starosta: Ernest Benko, OcÚ Beckov, Beckov č. 180, 916 38 Beckov, tel.:  0905 506 021
projektový manažér: Mgr. Peter Pastier, riaditeľ Hrad Beckov, n. o., Beckov 180, 916 38 Beckov, tel.: 0948 216 735
web: www.obec-beckov.sk/sk/hradPoďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.