Final conference of the DRAGON project


The DRAGON project - the restoration of the Western Palace is nearing its conclusion. The presentation of the results of the construction activity, as well as various minor accompanying activities of the project and specific expositions, will be held during the final conference on 23 November 2023 in the premises of the Western Palace in the knight's hall.

Obec Beckov ako prijímateľ finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 bude dňa 23. novembra 2023 v čase od 9.30 do 12.30 v priestore západného paláca hradu Beckov v rytierskej sále realizovať záverečnú konferenciu projektu.

 Z dôvodu obmedzenej kapacity je konferencia len pre pozvaných hostí.

Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.“

Pre návštevníkov bude západný palác v plnej prevádzke a s výsledkami projektu „Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym DRAGON)", spustený v marci roku 2024.

Cieľom projektu bolo realizovať pamiatkovú obnovu a interiérové vybavenie západného paláca hradu Beckov vrátane kultúrnych, kreatívnych, edukatívnych a marketingových aktivít.

Viac informácií o projekte nájdete na web stránke www.obec-beckov.sk/sk/hrad.

Program konferencie nájdete v prílohe.

jpgProgram záverečnej konferencie


Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.