Tlačová konferencia k otvoreniu západného paláca pre verejnosť


Od dnešného dňa môžu prví návštevníci hradu Beckov obdivovať nové priestory západného paláca. Pribudlo šesť zastrešených priestorov a dva nové výhľadové body.

Tlačovú konferenciu k otvoreniu západného paláca pre verejnosť uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o. Peter Pastier. Informoval prítomných novinárov o priebehu celej iniciatívy obnovy až k dnešnému dňu otvorenia. Predstavil za investora starostu Obce Beckov pána Ernesta Benka. Súčasne za projektový manažment Petra Oravca (sekcia financovania) a Tomáša Michalíka (odborného garanta projektu).

Keď v roku 2019 vyšla výzva z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu, Obec Beckov ako vlastník objektu, začala pripravovať podklady pre žiadosť o nenávratný príspevok na obnovu tohto paláca. V istých častiach sa tento objekt nachádzal v havarijnom stave. Najmä západná stena paláca potrebovala významné zásahy, aby nedošlo k jej ďalšiemu narušeniu a zrúteniu muriva do obytnej časti pod hradnou skalou. Čo sa prakticky aj stalo. Keď v auguste 2020 podpisoval vtedajší starosta obce Daniel Hladký akceptačný list z MIRI SR, ktorý Obec Beckov oprávňoval začať s prácami, deň po úvodnej tlačovej konferencii, sa v priestore rytierskej sály odtrhla časť záklenku arkiera na druhom nadzemnom podlaží a zrútila sa z väčšej časti do interiéru paláca. Investícia teda prišla v hodine dvanástej.

Stavebné práce začali v apríli roku 2022. Verejné obstarávanie na realizáciu stavebného diela vyhrala firma PAMARCH, s.r.o. Dozaista najzaujímavejším momentom tejto obnovy bolo využívanie stavebného žeriavu. Ak by tohto pomocníka nebolo, nebolo by reálne stavbu zrealizovať s daným rozpočtom a v zmluvne stanovenom čase.

Počas rekonštrukcie prebiehali aj rôzne výskumy. Reštaurátorský, archeologický, architektonicko-historický, ale aj dendrochronologický výskum. Najmä ten posledný priniesol pri skúmaní drevnej časti v murive západnej steny zásadnú informáciu. Vznik múru zadatoval do obdobia medzi rokmi 1165-1185, čo radí hrad Beckov k najstarším hradom s kamennými objektmi na našom území.

Napriek pandémii COVID-19, zdražovaniu energií a materiálov a ďalším problémom globálneho charakteru, sa dielo podarilo dokončiť. Dňa 26.9.2023 Obec Beckov získala kolaudačné rozhodnutie, ktoré ju oprávňuje objekt zaradiť do prehliadkového okruhu pre návštevníkov pamiatky. Prví návštevníci už dnes (29.9.2023) prechádzali priestormi interiérov paláca, ale aj vyhliadky na streche paláca, kadiaľ od roku 1728, keď hrad vyhorel, neprešla noha smrteľníka, až do dnešných dní.

Celková investícia (stavebné práce, expozícia a sprievodné podujatia a aktivity projektu) bola 1 272 852 €. Náklad Obce Beckov s projektom bol 304 395 €. Grant EHP a Nórska a štátneho rozpočtu bol v hodnote 968 457 €. Na stavebnú časť bolo minutých 942 674 € z celkového rozpočtu projektu DRAGON.

Palác v roku 2023 bude pre verejnosť otvorený od 29.9. do 15.10. Počas víkendu 14.-15.10. prebieha na hrade desiaty ročník Tekvicového festivalu, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Od 16.-20.10.2023 bude v priestoroch paláca prebiehať inštalácia prvej fázy expozície. V novembri bude horné podlažie paláca pre verejnosť uzavreté. Slávnostné otvorenie atraktívnej expozície je plánované na marec roku 2024.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.