Keď drevo "hovorí".


Dnešný deň je pre hrad Beckov významný. Takto zhodnotil nový poznatok odborník na hrady a pamiatky Martin Bóna. Ten aktuálne spracováva nálezovú správu k architektonicko-historickému výskumu západnej steny západného paláca, ktorý je financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov EHP a Nórska.

V rámci uvedeného výskumu boli odobraté tri vzorky pôvodných drevených častí zo západnej fasády západného paláca. Tie spolu vzájomne korelujú a spolu vytvárajú 44 letokruhov aj s časťou beľového dreva. Pôvodné datovanie prvých kamenných objektov hradu Beckov bolo datované do obdobia 13. storočia. Bola doložená už predošlým výskumom rozdielnosť murív horného hradu a murív dolného hradu z tzv. obdobia M. Čáka z doby približne okolo roku 1300.

Mojmír Choma, ktorý realizoval dendrochronologický výskum drevených častí, pozrel možné zhody kriviek pre staršie obdobie. Vzorky sa zhodovali a ukazovali na záver 12. storočia. Na základe beľového dreva nakoniec bolo určené datovanie do rozmedzia rokov 1161-1181. Overovanie pokračovalo a zhodovalo sa aj so starou vzorkou z 12. storočia z Považského hradu.

Preto môžeme povedať, že datovanie najstaršieho obvodového opevnenia v dolnej úrovni západného paláca je z 4. pätiny 12. storočia. Čiže hrad Beckov mal kamenné opevnenie horného hradu ešte pred obdobím vpádu Mongolov do Uhorska (1241-1242). Po tomto období sa začali intenzívnejšie opevňovať hrady a meniť z drevozemných na kamenné.
Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.