Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vyhotovenie expozície


Dňa 28. apríla bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na zariadenie expozície v priestore západného paláca. Termín na predkladanie ponúk je do 17.5.2023.

Západný palác je stavebne už viac-menej dokončený. Aktuálne sa dolaďujú niektoré detaily a prebiaha kolaudačný proces. Nasledovne by sme radi priestory otvorili verejnosti v rámci prehliadkového okruhu. Tešiť sa môžu na nové krásne výhľady na dolinu rieky Váh z miest kam skoro 300 rokov nevkročila ľudská noha.

Okrem iného hrad touto rekonštrukciou získa šesť uzavretých priestorov. Tie by ešte v tomto roku mali byť vybavené novou expozíciou. Granty EHP a Nórska z aktuálneho rozpočtu však nepokryjú kompletné riešenie. Z tohto dôvodu bude realizovaná prvá fáza a v nasledujúcom roku sa budeme snažiť z rôznych finančných zdrojov ju v druhej fáze dokončiť. Zámer expozície je odprezentovať dejiny obce, židovskej komunity v Beckove, prierezových dejín hradu a najmä rodiny Stibora zo Stiboríc, ktorí hradu dali výraz sídelného honosného rodového sídla.

Verejná obchodná súťaž je vyhlásená od 28. apríla a záujemcovia si podmienky súťaže môžu pozrieť prostredníctvom uvedeného linku: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/604142Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.