Dokončovacie práce na západnom paláci


Do konca mesiaca apríl by mali prebiehať dokončovacie práce na západnom paláci.

Pracovníci firmy Pamarch s.r.o. aktuálne dokončujú niektoré drobné práce na západnom paláci. Natierajú sa kované časti dverí ochranným náterom, dokončújú zapojenia vody a odpadu v záchodoch, realizujú terénne úpravy.

Medzi zaujímavosti patrí čistenie hrdze a nečistôt na drevených častiach dverí laserom ale aj práce v zle prístupnom teréne na západnej stene paláca. Na fotografiách si môžete všimnúť dvoch horolezcov, ktorí balia elektrické káble do geotextílie, ktorá je kotvená do päty západného múru. Neskôr, keď vyrastie tráva, nebude kábel z exteriéru vôbec vidieť. Takto je zabezpečená elektrika pre celý západný palác, ale aj predpríprava pre elektrifikáciu centrálneho nádvoria a prislúchajúcich objektov (hradná kaplnka, severný palác). Položenie kábla po obvode hradu na hradnej skale bolo dohodnuté s KPÚ Trenčín a je najmenej škodlivé pre jednotlivé vnútorné objekty. Pôvodné trasovanie podľa projektovej dokumentácie by narušilo tehlové dlažby vo východných hospodárskych objektoch horného hradu, preto sme sa rozhodli od tohto riešenia ustúpiť.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.