Nech je svetlo


"Nech je svetlo" a svetlo bolo. V interiéroch západného paláca sa aj v týchto dňoch pracuje. V ostatnom období pribudlo osvetlenie jednotlivých miestností. Boli zapojené zásuvky.

Čas, kedy bude západný palác opäť po skoro 295 rokoch otvorený a bude sa aspoň v pivničných a miestnostiach prvého nadzemného podlažia prechádzať ľudská noha sa pomaličky blíži. Medzi záverečné práce patrí aj elektroinštalácia.

Pivnice majú inštalované podlahové osvetlenie, ale aj stropné. Využívalo sa prevažne suché lôžko tehlovej podlahy, kde bola uložená kabeláž. Rovnako aj elektrické zásuvky sú inštalované v podlahe. Takto bolo docielené, že do pôvodných murív sa v čo najmenšom rozsahu zasahovalo.

Začiatkom apríla by sa mali opraviť kľúčky a dopojenie kanalizácie a vodovodu do záchodov. Toto bude predpoklad pre začatie kolaudačného konania. Predpokladaný termín otvorenia paláca verejnosti je plánovaný predbežne na 1.7.2023.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.