Projektová dokumentácia k expozícii


Dnes bola dodaná firmou Absurdstudio, s.r.o. z Bratislavy projektová dokumentácia k pripravovanej expozícii.

Novinkou v rámci prác na západnom paláci je zhotovenie projektovej dokumentácie expozície západného paláca. Tá bude podkladom pre VO na zhotoviteľa. Samotná realizácia bude rozdelená na niekoľko etáp. Prvá bude financovaná z finančných zdrojov EHP a Nórska v rámci projektu DRAGON. Vo fotogralérii môžete potom nájsť niekoľko vizualizácií. V prípade, že bude všetko prebiehať ako má, je predpoklad, že prvá časť bude odovzdaná do užívania približne za šesť mesiacov.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.