Príprava budúcej expozície


Západný palác je z hľadiska stavebných prác pomaličky vo finálnej časti rekonštrukcie. Preto sa aktuálne presúvajú hlavné aktivity do interiérov paláca, kde by mala vzniknúť nová expozícia. Primárne sa bude venovať Stiborovcom.

Práca na rekonštrukcii západného paláca sú zhruba z 90% hotové. Je potrebné doriešiť už len osvetlenie, zapojenie vody a odpadu do príručných toaliet a potom dorobiť vady a nedorobky.

Aktivity sa nám na projekte DRAGON teda postupne presúvajú do interiérov, kde by mala vzniknúť nová stála expozícia. Pivničné priestory by mali byť riešené v duchu voľného vstupu bez sprievodcu a návštevníci sa tu dozvenia niečo o histórii obce Beckov, Židov v Beckove a krátkemu prierezu dejinami hradu.

Horná časť by mala byť venovaná obdobiu najväčšieho rozmachu hradu za rodu Stiborovcov.

Aktuálne je vo fáze ukončovania projektová dokumentácia expozície. My však intenzívne rokujeme s partnermi ako je Trenčianske múzeum v Trenčíne alebo Budapest history museum. V prvom prípade máme záujem získať tympanón (trojúholníková časť s erbon, ktorá sa nachádzala nad priečelím vstupu do objektov) s erbom Stiborovcov, ktorý vieme, že sa nachádzal v priestore západného paláca. Z Budapešti máme záujem o epitaf Stibora ml., ktorý sa zachoval viac-menej v neporušenom stave. Partneri z Maďarska nám potvrdili, že nám dajú povolenie a vedeli by zabezpečiť aj samotnú výrobu kópie tohto epitafu. Pevne teda veríme, že sa dielo podarí a tento rok si budú môcť naši návštevníci tento epitaf s podobizňou Stibora ml. aj naživo u nás pozrieť.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.