Aj na nový rok pokračujeme


Začal sa rok 2023 a v západnom paláci (renesančný palác) sa riešia interiérové práce na dokončovaní podláh, osadení dverných výplní a osvetlenia.

Po oslavách Nového roka 2023 počas víkendu, sme sa opäť presunuli k aktívnej práci na interiérových častiach západného paláca. Vo fotogalérii si môžete pozrieť priebežné výsledky.

Aktuálne sa spracováva už posledná miestnosť, tzv. lapidárium. Sú osadené dverné výplne a okná. Niektoré priestory sú skutočne impozantné. Z terasy a zelenej strechy ako aj z lávky v západnej bašte vznikli unikátne výhľadové body. Aj keď dnes nebolo vďaka hmle do diaľky vidieť. V januári a februári budeme spracovávať projektovú dokumentáciu k stálej expozícii. Máte sa na čo istotne tešiť.

Napriek tomu, že expozícia nebude pre verejnosť ešte inštalovaná v prvom štvrťroku 2023, tak po kolaudácii by sme radi aspoň zrekonštruované priestory sprístupnili verejnosti v rámci prehliadkových okruhov. Hrad tento rok (ak bude počasie priať) budeme otvárať opäť 11.-12.februára. V tomto termíne sme si pre vás pripravili niečo atraktívne k sviatku sv. Valentína.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.