Realizácia strechy západného paláca


Práce na obnove západného paláca sa postupne dostávajú do druhej polovice. Babie leto firma PAMARCH, s.r.o. využíva naplno, aby stihla zastrešiť rytiersku sálu a susediacu miestnosť.

Jeseň už máme na hrade v plnom prúde. Po upršanom septembri sa počasie umúdrilo a prišlo tzv. babie leto. Aktuálne sa v priestore západného paláca intenzívne pracuje na uzavretí okien. Pribúdajú pieskovcové ostenia. Reštaurujú sa konzoly, ktoré niesli v minulosti drevené stropy, kozubové rímsy.

Na čo sme sa však najviac tešili je zastrešenie rytierskej sály a susediacej miestnosti trámovým stropom. Dokopy drevené trámy vážia viacej ako 9 ton. Sme veľmi radi, že na hrade máme žeriav, bez ktorého by bolo veľmi obtiažne tieto niektoré až 10 metrov dlhé trámy na hrad dostať.

V najbližšom období by sme sa mali už pustiť do tehlových dlažieb a omietok v interiéroch.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.