Novinky zo stavby


Po krátkom čase vám opäť prinášame pár nových fotografií zo stavby. Opäť sme sa o kúsok posunuli k vytúženému cieľu.

Ostatný týždeň a pol sa niesol v duchu prípravných tesárskych prác a samozrejme stále murujeme a murujeme. Poďme sa pozrieť, čo nového pribudlo. 

Tesári sa činili. Staré podopretie rozpadajúceho arkiera na druhom nadzemnom podlaží nahradila nová výdreva. Tá už bude slúžiť ako podpera pre čiastočné rozobratie a vymurovanie tehlového záklenku a kamennej masy. Aj tieto práce sa už začali.
Začala sa realizácia vymurovania vstupného dverného otvoru z dvojramenného kamenného schodiska.
Pribudlo drevo na lávku k dvom renesančným oknám v západnej bašte a súčasne aj desať metrov dlhé trámy na nový strop a zastrešenie nad rytierskou sálou. Tieto činnosti sa postupne začnú rozbiehať už na budúci týždeň a dokončenie očakávame v polovici septembra.

Murári sa tiež nenechali zahanbiť. Bola dokončená koruna na západnej stene paláca. Aktuálne sa dokončujú práce na korune východnej steny. Murivo v priestore tzv. terasy je dokončené. Rovnako aj záklenok v prechode do západnej bašty. Začalo sa s murovaním hlavného vstupu do paláca.

Vo výrobe máme už aj kované zábradlia, dverné výplne a elektrikári natiahli hlavný kábel pre elektrické vedenie.

Spomenuté práce si pozriete v galérii pod článkom.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.