Súťaž vyhlásená


Verejné obstarávanie na stavebné práce na obnove západného paláca hradu Beckov z finančných prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu vyhlásené.

Verejné obstarávanie na stavebné práce na obnove západného paláca hradu Beckov z finančných prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu vyhlásené. Projekt DRAGON sa dostáva dohlavnej fázy. Otváranie súťažných obálok bude 25.1.2022 a samotné práce začnú na jar roku 2022.
Súťažné podmienky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summaryPoďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.