Podloženie arkiera


Začiatkom decembra sa zrealizovali zabezpečovacie práce na arkieri západného - renesančného paláca.

V pondelok 13. decembra boli zrealizované práce na podopretí arkiera v západnom paláci. Aktivita sa udiala aj vďaka finančnému príspevku programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svôj dom, podprogram 1.4.
Na jar si stavenisko prevezme vysúťažená stavebná firma, ktorá dá arkier do poriadku. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je marec 2022.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.