Stavebné práce na obnove západného paláca začnú na jar roku 2022


Prípravné práce na obnove západného paláca hradu Beckov sú v plnom prúde. Kľúčový z tohto pohľadu bude rok 2022, kedy budú prebiehať aj stavebné práce.

Prípravné práce na obnove západného paláca hradu Beckov sú v plnom prúde. Kľúčový z tohto pohľadu bude rok 2022, kedy budú prebiehať aj stavebné práce.

Po dokončení realizačnej projektovej dokumentácie a jej schválenia KPÚ Trenčín boli predložené na ďalší schvaľovací proces podmienky verejného obstarávania dodávateľa stavby. Tento rok by sme tak mohli poznať realizátora a samotné práce začnú začiatkom budúceho roka. Práce budú prebiehať za plnej prevádzky hradu Beckov.

Začiatkom novembra zverejníme aj finálne verzie vizualizácie obnovy.

Na fotografiách je možné vidieť západnú stenu paláca, ktorú bežný návštevník len tak v detailoch neuvidí. Okrem arkiera (vysunuté okno z miestnosti), môžete vidieť aj tehlový prevétový rizalit. Zjednodušene povedané murovaný vysunutý záchod.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.