Záznam z otváracej konferencie


Dňa 10.3.2021 sa konala otváracia konferencia k projektu DRAGON. V prípade, že sa vám nepodarilo byť jej účastníkom, ponúkame vám záznam.

Projekt DRAGON je aktivitou zameranou primárne na obnovu západného paláca Beckovského hradu. Otváracia konferencia sa konala 10.3.2021 v on-line priestore prostredníctvom platformy ZOOM.

Záznam z konferencie si môžete pozrieť tu.

Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.“

Cieľom projektu je pamiatková obnova a interiérové vybavenie západného paláca hradu Beckov vrátane kultúrnych, kreatívnych, edukatívnych a marketingových aktivít.

Program konferencie:
Príhovor starostu obce, Daniela Hladkého, prijímateľ grantu
Príhovor J.E. Terje Theodora Nervika, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Príhovor J.E. Denisy Frelichovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike
Príhovor pani Jany Dackovej, vedúcej oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska
Príhovor predsedu Zväzu historických miest a obcí SR pána Pavla Balžanku
Príhovor riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb pána Jána Hargaša
Prečo DRAGON uspel? (Tomáš Michalík)
Súčasný stav a ciele projektu DRAGON (Peter Pastier)
Historicko-architektonický vývoj objektu západného paláca (Martin Bóna)
Projekt rekonštrukcie západného paláca (Igor Taraba, Tomáš Stuchlý)
Prezentácia Høgskulen for grøn utvikling nórskeho partnera projektu (Rhys Evans)
Otázky a odpovede
Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.