Konferencia k projektu DRAGON


Obec Beckov vás pozýva na úvodnú konferenciu projektu DRAGON - Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (projekt rekonštrukcie západného paláca hradu Beckov). Konferencia sa uskutoční dňa 10. marca 2021 v čase od 10.00 do 12.30 prostredníctvom online platformy ZOOM.

OBEC BECKOV Vás srdečne pozýva na otváraciu konferenciu grantového projektu Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (DRAGON) - obnova západného paláca hradu Beckov. Konferencia sa uskutoční dňa 10. marca 2021 v čase od 10.00 do 12.30 prostredníctvom online platformy ZOOM. Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.“

Cieľom projektu je pamiatková obnova a interiérové vybavenie západného paláca hradu Beckov vrátane kultúrnych, kreatívnych, edukatívnych a marketingových aktivít.

Program konferencie:
- Otvorenie podujatia
- Príhovor starostu obce, Daniela Hladkého, prijímateľ grantu
- Príhovor J.E. Terje Theodora Nervika, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva
- Príhovor J.E. Denisy Frelichovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike
- Príhovor pani Jany Dackovej, vedúcej oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska
- Príhovor predsedu Zväzu historických miest a obcí SR pána Pavla Balžanku
- Príhovor riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb pána Jána Hargaša
- Prečo DRAGON uspel? (Tomáš Michalík)
- Súčasný stav a ciele projektu DRAGON (Peter Pastier)
- Historicko-architektonický vývoj objektu západného paláca (Martin Bóna)
- Projekt rekonštrukcie západného paláca (Igor Taraba, Tomáš Stuchlý)
- Prezentácia Høgskulen for grøn utvikling nórskeho partnera projektu (Rhys Evans)
- Otázky a odpovede
- Záver konferencie

Registrácia na konferenciu: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MoeT2EVFTQqkldjCWXeU_w
Registrácia je bezplatná, počet miest sledovateľov konferencie je obmedzený na 100 osôb.
Účastníci konferencie môžu klásť otázky písomne počas konferencie.
Konferencia je tlmočená do anglického jazyka. Pri vstupe do konferenčnej miestnosti si účastník bude môcť vybrať v akom jazyku bude chcieť konferenciu počuť.

Záznam z konferencie bude zverejnený na stránke projektu.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.