Podpísanie zmluvy


Po zhruba ročnom úsilí a administratívnych aktivít sa podarilo prvého decembra tohto roku podpísať s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR projektovú zmluvu. Obec Beckov už medzičasom začala realizovať prípravné práce na úprave projektovej dokumentácie. S najväčšou pravdepodobnosťou začiatkom roka 2021 by malo prebehnúť verejné obstarávanie na realizátora stavby a na jar by mohli aj práce na obnove západného paláca začať. Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.