Akceptačný list


Úrad vlády poslal na obecný úrad do Beckova tzv. akceptačný list ako ponuku. Projekt DRAGON je jedným z dvanástich projektov, ktoré budú v nasledujúcich troch rokoch podporené finančnými zdrojmi z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Akceptačný list síce nie je zmluva, ale oprávňuje obec začať prípravné práce. Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.