Podanie žiadosti


Starosta obce Beckov podal žiadosť na Úrade vlády SR. Projekt pod názvom DRAGON sa uchádza o Granty EHP v hodnote približne 900.000 €. Rekonštrukcia západného paláca by mala začať v prípade, že projekt bude úspešný, v roku 2020 a ukončená do apríla roku 2023. Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.