Verejný register

Typ Číslo Predmet Partner Cena s DPH Zverejnené
Zmluva došlá 17/2022_O Darovacia zmluva Herbaria, s.r.o. 5 000,00 € 9.8.2022
Zmluva došlá 18/2022_O Darovacia zmluva GRAND-HOTEL Trenčín, s.r.o. 5 000,00 € 9.8.2022
Zmluva došlá 22/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2022/0507 Trenčiansky samosprávny kraj 0,00 € 5.8.2022
Zmluva došlá 16/2022_O Dodatok č. 1 k zmluve o výkone stavebného dozoru zo dňa 1.4.2022 Tomáš Pavlík, s.r.o. 6 999,00 € 1.8.2022
Zmluva došlá 15/2022_O Kúpno-predajná zmluvy Hrad Beckov, n. o. 1 000,00 € 28.6.2022
Zmluva došlá 20/2022 Kúpno-predajná zmluva Obec Beckov 1 000,00 € 24.6.2022
Zmluva vyšlá 18/2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu Agentúra Legalex, s.r.o. 0,00 € 27.5.2022
Zmluva vyšlá 19/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov EKOM spol. s r.o. 0,00 € 25.5.2022
Zmluva došlá 17/2022 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0348 Trenčiansky samosprávny kraj 1 662,00 € 24.5.2022
Zmluva došlá 14/2022_O Darovacia zmluva Marius Pedersen, a.s., 1 500,00 € 17.5.2022
Zmluva došlá 15/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 € 17.5.2022
Zmluva došlá 14/2022 Dohoda o vzájomnej spolupráci Rádio Lumen, s.r.o. 0,00 € 13.5.2022
Zmluva vyšlá 15/2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu Agentúra Dr. Horák, s.r.o. 0,00 € 13.5.2022
Zmluva došlá 13/2022 Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka SOŠ obchodu a služieb 0,00 € 12.5.2022
Zmluva vyšlá 12/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Bagin 0,00 € 11.5.2022
Zmluva vyšlá 11/2022 Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a vody PAMARCH, s.r.o. 0,00 € 11.5.2022
Zmluva došlá 12/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4 PZ Hurban Beckov 1 500,00 € 3.5.2022
Zmluva došlá 11/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5 FRAM - Peter Ondrejovič 575,00 € 29.4.2022
Zmluva došlá 10/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 6/2022 Kolowrátok, o.z. 250,00 € 28.4.2022
Zmluva došlá 09/2022_O ZML o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č.3/2022 ZO SZOPK Beckov 600,00 € 27.4.2022
Zmluva došlá 07/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1/2022 OŠK Slovan Beckov 9 000,00 € 19.4.2022
Zmluva došlá 08/2022_O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2022 OŠK Slovan Beckov 1 000,00 € 19.4.2022
Zmluva vyšlá Zmluva o nájme nebytových priestorov BTO s.r.o. 0,00 € 12.4.2022
Zmluva vyšlá 8/2022 Zmluva o dielo Róbert Bretschneider 250,00 € 7.4.2022
Zmluva vyšlá 7/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Tatiana Hornáková 200,00 € 7.4.2022
Zmluva došlá 9/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2022 Trenčianske múzeum v Trenčíne 0,00 € 7.4.2022
Zmluva došlá 6/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2022 Trenčianske múzeum v Trenčíne 0,00 € 4.4.2022
Zmluva došlá 06/2022_O Zmluva o dielo PAMARCH s.r.o. 802 223,00 € 1.4.2022
Zmluva došlá 05/2022_O Zmluva o výkone stavebného dozoru Ing. Tomáš Pavlík 6 999,00 € 1.4.2022
Zmluva došlá 5/2022 Zmluva o spolupráci ZľavaDňa s.r.o. 0,00 € 1.4.2022
Zmluva vyšlá 3/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov BTO s.r.o. 0,00 € 30.3.2022
Zmluva vyšlá 4/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ovocinár Hrehor 0,00 € 30.3.2022
Zmluva vyšlá Zmluva o dielo č. 2/2022 Miloš Šutovský 0,00 € 28.3.2022
Zmluva vyšlá 2/2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja CR v areáli Beckovského hradu Falconarii, s.r.o. 0,00 € 25.3.2022
Zmluva došlá 04/2022_O Dodatok č. 2 k ZML o spolupráci z 22.5.2013 DOUBLE AGENCY s.r.o. 0,00 € 24.3.2022
Zmluva vyšlá 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Michal Súkeník 0,00 € 21.3.2022
Zmluva došlá ZML č. 55006811 - DODATOK č.5 aktualizácia zmluvy o vývoze KO Marius Pedersen, a.s. 0,00 € 9.3.2022
Zmluva došlá Z_22_0041 Licenčná zmluva DATALAN, a.s. 0,00 € 17.2.2022
Zmluva došlá 03/2022_O Zmluva o poskytovaní služieb DATALAN, a.s. 0,00 € 17.2.2022
Zmluva vyšlá 02/2022_O Kúpna zmluva Hrad Beckov v likvidácii 1 000,00 € 31.1.2022
Zmluva došlá 01/2022_O Kúpna zmluva Hrad Beckov "v likvidácii" 3 000,00 € 31.1.2022