Verejné obstarávanie - výzvy


Dátum zverejnenia výzvyVýzva na predkladanie ponúk
Podklady na stiahnutie
Stav procesu verejného obstarávania
23.02.2022Stavebný dozor pre: Obnova Západného paláca hradu Beckov Výzva na predloženie cenovej ponukyprebieha
02.08.2021Projektová dokumentácia-Spojenie cyklomagistrály s obcou Beckov.  Výzva 
ukončené
25.01.2021DRAGON - Pamiatková obnova západného paláca Hradu Beckov/ Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. Výzva

Rozhodnutie KPUTN, AHV Západný palácAHV Západná bašta  Ponuku je možné predložiť len cez TENDERnet.

prebieha
17.9.2020

Zateplenie budovy materskej školy. Výzva


súťažné podklady: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGiQ6MQ0ANGa-UUNYPhjNk

ukončené
21.7.2020Oprava strechy na hasičskej zbrojnici. Výzva

súťažné podklady: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqWzULNy0KXeUrMwsypzS8M

ukončené
09.06.2020Projektová dokumentácia k stavbe: Beckov - kanalizácia obce Beckov -zmena stavby pred dokončením. Výzva
 súťažné podklady: https://www.tendernet.sk/zakazka?cbhQV8yDLF5yT9Sifus0tAM
ukončené
25.02.2020Údržba Domu rozlúčky v Beckove, VýzvaOpis, VV, ZoD, Statický posudok, stat.posudok príl.1ukončené
14.02.2020Rekonštrukcia toaliet v základnej škole,  VýzvaOpis, VV, ZoDukončené
23.8. 2019Úprava spevnenej plochy - Zdravotné strediskoVýzva podľa par. 117 ZoVO
Opis
Nákres
Situácia
VV
ZoD
ukončené
(Termín ukončenia zákazky sa predlžuje z 30.9. 2019 do max. 31.10. 2019)
23.7. 2019Úžitkový automobil, sklopný valník s trojstranným sklápačomhttps://www.tendernet.sk/zakazka?d7fvDSc73d7FidtQ4poP-sg

ukončené

24.6. 2019
Obnova klenby severného  paláca hradu Beckov
Výzva podľa par. 117 ZoVO
                     Výskum
              Slohová analýza
                   Fotografie
                         ZoDukončené

18.2. 2019
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
Výzva podľa par. 117 ZoVO
                           VV
                          ZoD

ukončené