Slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 130. výročiu úmrtia Dr. Jána Ambra

Kúria Ambrovec v Beckove, TNM 19. jún 2020, piatok o 16. hod

pozvánka - životopis