Obecný úrad je od 4. do 24. januára 2021 zatvorený

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a na základe uznesenia Vlády SR č. 808 z 31.12.2020, ktorým sa do termínu 24.1.2021 stanovil zákaz vychádzania, okrem výnimiek uvedených v predmetnom uznesení, bude Obecný úrad Beckov od 4.1.2021 do 24.1.2021 ZATVORENÝ PRE VEREJNOSŤ.

Občania môžu s obecným úradom komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov. Kompletný zoznam kontaktov na zamestnancov OÚ nájdete na https://www.obec-beckov.sk/sk/kontakty/116-kontakty
Matričný úrad, prosím, kontaktujte iba v prípade vybavovania úmrtného listu, na tel. č.: 0915 736 779. Nutná je dohoda s matrikárkou, a to vopred.
Svoje daňové priznania k dani z nehnuteľností a iné podania môžete zasielať poštou, elektronicky, príp. vhodiť do poštovej schránky na budove obecného úradu.
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať prostredníctvom FB, webového sídla a obecného rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.