Kontakty

Obec Beckov

Adresa:

Beckov č. 180
916 38 Beckov

IČO:         00311413
DIČ:         2021091336
Tel.:         032 77427 21 (+421327742721)
Fax:         032 77427 26 (+421327742726)
E-mail:    beckov@obec-beckov.sk


Vedenie obce
StarostaErnest Benko 0905 506 021,
77427 20
starosta@obec-beckov.sk
Hlavný/á kontrolór/kaIng. Andrea Trstenská77427 24kontrolorka@obec-beckov.sk
Zamestnanci OÚ
Anna Benková
PODATEĽŇA - matrika - evidencia obyvateľstva - stavebná agenda
Kontakt: 032 77427 21 | beckov@obec-beckov.sk 

Bc. Rastislav Šrámka 
administrácia a koordinácia projektov - komunálny a triedený odpad 
Kontakt: 0917 694 611 - 032 77427 28 | projekty@obec-beckov.sk

Lenka Martišová
POKLADŇA - oddelenie daní a poplatkov - kultúra - personalistika a mzdy
Kontakt: 032 77427 23 - 0915 736 779/ dane@obec-beckov.sk

Ing. Ľubomír Čikel
účtovníctvo - nahlasovanie vývozu fekálií - majetok obce
Kontakt: 032 77427 25 - 0903 742 725 | uctaren@obec-beckov.sk

Mgr. Dana Badžgoňová
sociálne služby - obecná knižnica - redakcia Beckovských novín - webová stránka - ČP a KP
Kontakt: 032 77427 22 | socialne@obec-beckov.sk 

Antónia Bánovská
pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné stredisko
Kontakt: 0902 399 768 

Obecná prevádzka - zoznam pracovníkov
Peter Čaňo, Miroslav MalecDrahomír Minárik, Peter Huorka    
Vývoz fekálií - Tel: 0904 882 333 - 0904 847 222