Kontakty

Obec Beckov

Adresa:

Beckov č. 180
916 38 Beckov

IČO:         00311413
DIČ:         2021091336
Tel.:         032 77427 21 (+421327742721)
Fax:         032 77427 26 (+421327742726)
E-mail:    beckov@obec-beckov.sk


Vedenie obce
Starosta Daniel Hladký 0905 506 021,
77427 20
starosta@obec-beckov.sk
Hlavná kontrolórka Zdenka Krasňanská 0902 911 452,
77427 24
kontrolorka@obec-beckov.sk


Zamestnanci OÚ
Anna Benková
PODATEĽŇA - matrika - evidencia obyvateľstva - stavebná agenda
Kontakt: 032 77427 21 | beckov@obec-beckov.sk 

Ing. Marika Jurčacková 
administrácia a koordinácia projektov - personalistika a mzdy - majetok obce
Kontakt: 0917 694 611 | projekty@obec-beckov.sk

Lenka Martišová
POKLADŇA - oddelenie daní a poplatkov, kultúra
Kontakt: 032 77427 23 / dane@obec-beckov.sk

Ing. Ľubomír Čikel
účtovníctvo - nahlasovanie vývozu fekálií
Kontakt: 032 77427 25 - 0903 742 725 | uctaren@obec-beckov.sk

Mgr. Dana Badžgoňová
sociálne služby - obecná knižnica - redakcia Beckovských novín - webová stránka
Kontakt: 032 77427 22 | socialne@obec-beckov.sk 

Alica Stehlíková
pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné stredisko
Kontakt: 0907 072 382 | alica.stehlikova@gmail.comObecná prevádzka - zoznam pracovníkov

Peter Čaňo  - pracovník OP - Tel: 0908 149 591 
Miroslav MalecDrahomír Minárik, Peter Huorka - pracovníci OP   
Vývoz fekálií - Tel: 0904 882 333