Seminár s partnerom z Nórska


Dňa 18.10.2022 sa nám podarilo zrealizovať veľmi zaujímavý pracovný seminár s partnerom z Nórska, ktorý bol zameraný na rozvoj miestnych komunít.

Hlavnými rečníkmi boli Johan Barstad a Rhys Evans z nórskej univerzity Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HGuT), ktorá je naším projektovým partnerom. Pozvanými hosťami boli predstavitelia z rôznych záujmových organizácií z oblasti cestovného ruchu, obnovy pamiatok, múzeí, školstva, obcí, miestna akčná skupina Bošáčka zastupujúca viaceré obce a podnikateľské subjekty a naši partneri.

Prednášky boli zamerané na :
    Rozvoj komunity
    Nájdenie novej hodnoty v tom, čo už máte: Rozvoj komunity založený na aktívach
    Rozšírenie nášho chápania kultúrneho dedičstva
    Premena zdrojov kultúrneho dedičstva pre hospodárstvo 21. storočia
    Diskusia s účastníkmi, prezentácia rôznych dobrých príkladov z praxe z Európy.

V prílohe môžete nájsť jednotlivé príspevky prednášateľov (v angličtine).


pptxPrezentácia Nóri 4
pptxPrezentácia Nóri 3
pptxPrezentácia Nóri 2
pptxPrezentácia Nóri 1
pdfPozvánka na seminár


Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.