Konsolidované výročné správy

Konsolidovaná VS za rok 2018

Konsolidovaná VS za rok 2019

Konsolidovaná VS za rok 2020