Záverečný účet obce Beckov

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2022 - príloha - schválený ZÚ

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2021

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2020

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2019

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2018