2024: Fašiangová sobota

10. február 2024 pred OcÚ od 10. hod

Fašiangová sobota - 10. február 2024 pred obecným úradom od 10. hod

program: 

Tradičná zabíjačka - ochutnávka a zakúpenie výrobkov

Súťaž o najlepšiu fašiangovú šišku alebo fánku - ochutnávka 

Fašiangový sprievod škôlkarov a rodičov od škôlky k obecnému úradu

Fašiangový florbalový turnaj - odovzdanie cien

Harmonikár z Kozovanky 

Fašiangy v Beckove

V sobotu 10.2.2024 sa pred Obecným úradom v Beckove uskutočnil „nultý“ ročník Fašiangovej soboty v Beckove. Pekné počasie prilákalo množstvo našich spoluobčanov, aby zaspomínali na „staré časy", keď sa zabíjačka robila takmer v každom dvore a pre tých mladších sme chceli ukázať, ako sa to robilo (a ešte niekde aj robí). Škôlkari predstavili svoju kreativitu maskami vo fašiangovom sprievode a pekným vystúpením – ďakujeme. K pravej fašiangovej atmosfére prispeli aj šikovné gazdinky, ktoré predviedli svoje umenie v pečení šišiek a fánok. Vyhodnotil sa florbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil v piatok 9.2.2024 v telocvični  základnej školy. Vyhrali zase najmladší, gratulujeme a ďakujeme za účasť všetkým 4 kolektívom a škole za spoluprácu. Kolektív kultúrnej komisie, obecného úradu a obecnej prevádzky sa snažil pre všetkých pripraviť príjemnú atmosféru a zabíjačkové špeciality, ktoré nám všetkým veľmi chutili. Ďakujeme majstrom mäsiarom a všetkým, ktorí prispeli k tejto Fašiangovej sobote.