2023: Ekumenická bohoslužba k sviatku sv. Cyrila a Metoda

na Beckovskom hrade v stredu 5.7.2023 o 17,hod

za účasti: P. Anton Kračunovský a Mgr. Monika Cipciarová