Oslavy dňa matiek 12.5. 2019

Druhá májová nedeľa nesie v sebe osobitné čaro. Čaro lásky, obdivu i vďaky našim mamám. Preto si žiaci ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove pripravili program pod vedením svojich triednych učiteliek. Slávnostné podujatie otvorila pani Ježovicová, po ktorom nasledovalo pásmo piesní a tancov detí materskej školy. Za obec sa mamičkám i babičkám prihovoril starosta obce Beckov pán Hladký a za pedagogický kolektív základnej školy pani učiteľka Kučerová.

Po láskyplných slovách, venovaným najvzácnejším ľuďom na svete, ženám – matkám, nasledoval hodinový program žiakov základnej školy, popretkávaný tanečnými číslami, piesňami, hovoreným slovom, vtipom i ukážkou z nemeckého jazyka. Každý jeden žiak sa snažil, ako najlepšie vedel. Každý chcel ukázať svojej mame to najsrdečnejšie zo seba.

Mnohokrát ešte nevedia vyjadriť lásku slovami, tak takouto formou všetci spoločne chceli odprezentovať, ako si svoje mamy vážia, ako ich ľúbia. Neprišli medzi sebou súťažiť, ani ukazovať, kto je lepší. Prišli ukázať spoločnú prácu a súdržnosť. Ukázalo sa, že na škole máme šikovné deti, žiakov, ktorí si vedia aj bez pomoci urobiť tanečnú choreografiu, alebo sa vedia sami aktívne zapojiť. Prípadne majú skvelé nápady, návrhy, čo a ako urobiť. Verím, že práve z nich vyrastú úžasné, samostatné a pracovité osobnosti. Takže i touto cestou ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa ochotne zapojili do programu. Po záverečnej piesni sa deti rozpŕchli k svojim mamách odovzdať malý darček, poďakovať im za ich starostlivosť a popriať krásny Deň matiek. Keďže si všetci vážime poslanie matiek, tak každá žena odchádzala domov nielen s dobrým pocitom, darčekom od detí, ale aj s kvietkom od obce. 

Už v mojom príhovore som spomenula, že každý sme iná, jedinečná osobnosť. Máme iný vkus, iné názory, každému jednému z nás sa páči niečo iné. A v tom je život krásny, pestrý. Verím, že sa vám program našich žiakov – vašich detí páčil. Ak tomu bolo tak, povedzte to, prosím, všetkým. Ak sa vám náhodou niečo nepáčilo, alebo ste postrehli nejakú chybičku, povedzte to, prosím nám. Bude to pre nás impulz a motivácia na zlepšenie sa. Ďakujem všetkým kolegyniam i kolegovi, ktorí priložili ruku k dielu a snažili sa prispieť k zdarnému priebehu tohto slávnostného dňa. Všetci sme odchádzali s dobrým pocitom domov, že sme sa snažili urobiť maximum pre pohladenie ľudskej duše a pre dobro človeka. Ing. Katarína Kučerová


pdfPozvánka na Deň matiek 2019