2023: Slovan Beckov - 80. výročie

1943 - 2023

futbalové ihrisko od 13. hod.