2023: Stavanie mája

piatok 28. apríl 2023

28. apríla 2023 sme spoločne na Trojičnom / Stiborovom námestí postavili máj. Dievčatá zo základnej školy a členovia kultúrnej komisie sa postarali o jeho farebnú výzdobu a pracovníci obecnej prevádzky zasa o jeho inštaláciu. Máj pozdravili krásnymi ľudovými pesničkami či kruhovým tancom deti z MŠ a ZŠ Beckov pod vedením svojich pedagógov. K dobrej nálade prispel aj pán Sloboda svojimi pesničkami a hrou na harmonike a k chutnému občerstveniu vo forme ovčieho syra zasa Salaš Beckov. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k výbornej atmosfére alebo podali pomocnú ruku na tomto milom podujatí, patrí veľké ĎAKUJEME!.