2023: Pamiatka oslobodenia obce

Lampiónový sprievod

Uctenie si obetí druhej svetovej vojny a pietna spomienka na oslobodenie našej obce sa konala v utorok 4. apríla. Zúčastnili sa jej starosta obce Ernest Benko, jeho zástupca Ing. Ján Križan a predsedníčka kultúrnej komisie Anna Kabelíková, niektorí poslanci OZ, pracovníci OcÚ, školy, vystupujúci žiaci a obyvatelia obce. Starosta obce pripomenul účastníkom udalosti 5. apríla, ako boli zaznamenané obecným kronikárom Kazimírom Ilavským a zdôraznil nebezpečenstvo vojnového konfliktu, vzhľadom na vojnu na východnej hranici Slovenska, ktorú rozpútalo Rusko napadnutím Ukrajiny. Žiačky školy zarecitovali a zaspievali. Vystúpil aj spevácky zbor pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Podujatie pripravila Obec Beckov, kultúrna komisia a škola.