2023: Benefičné pletenie korbáčov

V sobotu 25. marca sa v telocvični ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove v čase od 14. do 18,30 hod už opakovane uskutočnilo charitatívne podujatie – Benefičné pletenie veľkonočných korbáčov, na ktorom sa zúčastnili aj deti z MŠ, ktoré svojím milým vystúpením pozdravili účastníkov podujatia. Upletené korbáče sa predávali na Beckovskom hrade počas Veľkonočných sviatkov od piatka 7.4.2023 do nedele 9.4.2023. Výťažok z predaja 3050,13 € plus 400 KČ bol venovaný Riškovi Fidlušovi z Trenčianskej Turnej, ktorý trpí zriedkavým ochorením svalstva. Pletenie korbáčov sa konalo pod vedením skúseného košikára Miloša Šutovského. Niektorí sa zapojili maľovaním kraslíc. Občerstvenie priniesli účastníci ako dobrovoľný príspevok. 

Podujatie organizovalo Občianske združenie NO LIMITIS for Naty, JUDr. Jakub Križan, v spolupráci s Obcou Beckov (kultúrna komisia), Hradom Beckov, n.o. (predaj korbáčov, odmena košikárovi), ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove (priestory telocvične, vystúpenie detí) a  dobrovoľníkmi.