2023: Beseda so spisovateľkou

Martina Monošová prišla na besedu do Obecnej knižnice v Beckove

9. marca 2023 o 16. hod sme v OK privítali známu slovenskú spisovateľku Martinu Monošovú. Besedy sa zúčastnilo 14 hostí, v prevažnej väčšine čitateľov obecnej knižnice. Martina Monošová porozprávala o svojom živote a tvorbe a predstavila 14 dosiaľ vydaných kníh, z ktorých 8 máme aj v OK. Pani spisovateľke ďakujeme za príjemné a obohacujúce stretnutie, po ktorom sa určite rozšírili rady jej čitateliek a fanúšičiek.