Beseda s Renátou Matuškovou

Obecná knižnica v Beckove pripravila pre svojich čitateľov besedu so spisovateľkou p. uč. Renátou Matúškovou v priestoroch obecného úradu v piatok 15. marca 2019 o 14. hodine.

Zúčastnili sa žiaci zo školského klubu detí s p. vychovávateľkami. 

pdfPozvánka na besedu s Renátou Matúškovou