Kladenie vencov

Kladenie venca k 74. výročiu oslobodenia obce

park pod hradom

4. apríl 2019 o 19,30 hod

program: žiaci ZŠ a Beckovský spevácky zbor

pdfOslobodenie obce - pozvánka