2022: Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

sa konalo v sobotu 26.11.2022 v sále KD o 16. hod

pozvánka