ZO Jednoty dôchodcov SR

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove

štvrtok, 28.3.2019 o 14. hod v KD

program: ZŠ s MŠ v Beckove - p.uč. Janka Zbojová a Pavol Breza